Januari 2019
MaDiWoDoVrZaZo
01020304• Cordysport - 19u30 - De Ranch
0506
07• Rechte Schutters - 15u00 - Café Terminus
08091011• De Leeuwen - Café De Bijl
1213
1415• Rust Roest - 14u00 - Zillebeek
1617• Rechte Schutters - 14u00 - Café Terminus
1819• Rechte Schutters - 15u00 - Café Terminus
20• St Barbara - 15u00 - Sporthal t Wit Zand
212223242526• De Leeuwen - Café De Bijl
27• St Elisabeth - 15u00 - Café Svelta
28293031• Rechte Schutters - 14u00 - Café Terminus

Nieuw op vbflw.be:
Schietingen Rechte Schutters Schietingen St Elisabeth Schietingen Rust Roest Schietingen St Barbara Schietingen De Leeuwen
Willekeurige foto:
Album: Scheidsrechterscursus 2018
Partners:

Sportreglement 2016

Download Reglement in PDF

Inhoudstafel

WEDSTRIJDSCHEMA'S NOG NIET AANGEPAST

1 Materiaal en uitrusting

1.1 De boog
1.2 De koord
1.3 Pijlsteun
1.4 Treklengtecontrolemiddel
1.5 Tijdslimietklikker
1.6 Vizier
1.7 Stabilisatoren
1.8 Pijlen
1.9 Bescherming
1.10 Optische instrumenten
1.11 Toebehoren
1.12 Kledij
1.13 Liggende wippen
1.14 Vogels en panaches

2 Algemene opmerkingen

2.1 Veranderingen materiaal gedurende de wedstrijd
2.2 Klasseringen van nieuwe materialen en uitrusting
2.3 Aanpassingen en / of vervanging van de wippen

3 Open categorie - schieten zonder vizier

3.1 De boog
3.2 De koord
3.3 Pijlsteun
3.4 Treklengtecontrolemiddel
3.5 Tijdslimietklikker
3.6 Vizier
3.7 Stabilisatoren
3.8 Pijlen
3.9 Bescherming
3.10 Optische instrumenten
3.11 Toebehoren
3.12 Kledij
3.13 Liggende wippen
3.14 Vogels en panaches
3.15 Schietafstand
3.16 Algemene opmerkingen
3.17 Klassering nieuwe materialen

4 Open categorie - blankboogschieten

4.1 De boog
4.2 De koord
4.3 Pijlsteun
4.4 Treklengtecontrolemiddel
4.5 Tijdslimietklikker
4.6 Vizier
4.7 Stabilisatoren
4.8 Pijlen
4.9 Bescherming
4.10 Optische instrumenten
4.11 Toebehoren
4.12 Kledij
4.13 Liggende wippen
4.14 Vogels en panaches
4.15 Schietafstand
4.16 Algemene opmerkingen
4.17 Klassering nieuwe materialen

5 Wedstrijdschema's

5 NOG NIET AANGEPAST

5.1 Individueel
5.1.1 Categorie Miniemen
5.1.2 Kadetten,Juniores, Heren A tem E, Dames A tem E
5.1.3 Hoge vogels Heren - Dames
5.1.4 Open categorie - schieten zonder vizier
5.1.5 Open categorie - blankboog
5.1.6 Koning der koningen / koningin der koninginnen
5.1.7 VBFlw Jeugdkampioenschap
5.2 Per ploeg
5.3 Leeftijdscategorieen
5.4 Deelname jeugdschutter
5.5 Inschrijvingsformulieren
5.6 Vervangingen

6 Bevoegdheden

7 Sancties

7.1 Kleine opmerkingen
7.2 Grote opmerkingen
7.3 Verandering van het materiaal gedurende de wedstrijd

8 BNFLW / VBFLW Bekerwedstrijden

8 NOG NIET AANGEPAST

8.1 Deelnemingsvoorwaarden
8.1.1 Startgeld
8.1.2 Deelnemersaantal
8.2 Wedstrijdverloop
8.3 Wedstrijdschema
8.4 Prijzen

9 Bondsdokter

Bijlagen

Bijlage 1 Schema 500-puntensysteem
Bijlage 2 Schema boog, vizier, stabilisatoren
Figuur 1 Detail pijlbout
Figuur 2 Detail van de vogel
^ Naar Inhoudstafel ^

1 Materiaal en uitrusting:

De deelnemers aan officiele wedstrijden mogen zich slechts aanbieden met materiaal en uitrusting die beantwoord aan volgende bepalingen:

1.1 De boog:

Gelijk welk type is toegelaten op voorwaarde dat deze beantwoordt aan het principe en de ideeen die men zich stelt over een boog bestemd voor het schieten op liggende wip, t.t.z. een instrument bestaande uit een handgreep, een middenstuk en twee (2) buigzame armen. De boog dient gebruikt te worden door het plaatsen van een hand op de handgreep terwijl met de vingers van de andere hand de koord (pees) wordt aangetrokken, gehouden en gelost.

1.2 De koord:

 • Deze mag vervaardigd zijn uit een onbepaald aantal draden van welke samenstelling ook.
 • In het midden mag de koord voorzien worden van een trenzing om de vingers te plaatsen.
 • Het keeppunt mag gefixeerd worden met een of meerdere knopen.
 • Ook mag een merkpunt (kisser), waarvan de diameter niet meer dan 1,5 cm mag bedragen, op de koord aangebracht worden.
 • Op de koord mag eveneens ook een open mikhulpmiddel bevestigd worden (mikoogje of merkteken allerhande). Hoogte onbeperkt, breedte en diepte 1,5 cm.

1.3 Pijlsteun:

De pijlsteun mag regelbaar zijn en voorzien van een of geen regelbaar drukpunt.

1.4 Treklengtecontrolemiddel:

Een treklengte controlemiddel (klikker) mag op de boog geplaatst worden voor zover deze niet elektrisch of elektronisch is. Dubbele klikker is toegelaten.

1.5 Tijdslimietklikker:

Een (1) tijdslimietklikker is toegelaten (voor zover deze niet elektrisch of elektronisch is) en dient manueel gestart te worden.

Opm.1: Biepers niet toegelaten.

Opm.2: Combinatie met een tijdslimietklikker en een mechanische klikker is niet toegelaten.

1.6 Vizier:

 • Een vizier of een merkteken mag op de boog voor het mikken gebruikt worden voor zover ze al of niet voorzien zijn in de categorie der bogen (vb. open categorie - schieten zonder vizier = geen vizier toegelaten).
 • Het vizier mag bestaan uit een liniaal en loper, die toelaten het schieten zowel horizontaal en verticaal te regelen, het mag echter niet bestaan uit : een prisma, een lens, een vergrootglas of systeem met waterpas.
 • Het vizier moet open zijn maar mag geheel of gedeeltelijk omsloten zijn door een vizierkap of ring.
 • Het vizier mag met een hulpstuk (verlengstuk) op de boog geplaatst worden. Maximum lengte 25 cm gemeten vanaf de boogrand tot aan het mikpunt.
 • Elektrisch licht is toegelaten om het mikpunt te verlichten.

Opm. inzetglazen met of zonder vizierkorrel of merkteken zijn niet toegelaten.

1.7 Stabilisatoren:

Er mogen slechts vijf(5) stabilisatoren op de boog gemonteerd worden. Zij mogen aan de boog bevestigd worden voor zover zij :

 • Niet kunnen dienen om de koord te lijnen.
 • Zij mogen enkel de boog raken.
 • Zij mogen geen hinder betekenen voor andere schutter(s) op de schietlijn.
 • Volgende beperkingen betreffende de lengte zijn van toepassing:
  • voorste stabilisator: lengte onbeperkt .
  • binnenste stabilisator(en): 30 cm lengte gemeten vanaf de boogrand tot op het uiteinde; breedte max. 60 cm.

1.8 Pijlen:

Elk type pijl is toegelaten voor zover deze beantwoordt aan de principes en specificaties van het woord “pijl” zoals zij worden voorzien voor het liggend wipschieten.

 • Een pijl bestaat uit een keep, een schacht , een bout, de bevedering en eventueel een versiering.
 • Opm. : De keep dient zich te bevinden in de schacht van de pijl.

 • De pijlen van elke schutter moeten gemerkt worden met de naam van de schutter, zijn initialen, of een ander merkteken.
 • De pijlbouten mogen niet voorzien zijn van ijzeren plaatjes, ringen of uitsteeksels.
 • Alle bouten zijn toegelaten tot 30mm doormeter, max. drietrappen met een verval van 10 mm. Enkel op de pijlbuis mag een ring bevestigd worden om de klikker af te trekken, met max. 0,5 cm hoogte. Er is geen beperking wat betreft het gebruikte materiaal.

Figuur 1: Detail pijlbout

1.9 Bescherming:

 • Zij mag bestaan uit een vingerling, een schiethandschoen of diverse andere vingerbekleedsels om de koord te trekken, te houden en te lossen.
 • Zij moeten glad zijn en mogen niet voorzien zijn van een middel om de koord te trekken, te houden of te lossen (uitz. voor gehandicapten).
 • Om het klemmen van de pijl te voorkomen mag een vingerspreider aangewend worden.
 • De booghand mag voorzien worden van een gewone handschoen, een mof, een want of een analoge bescherming.
 • Verder worden toegelaten: armbeschermers, borstbeschermers, pols- en/of vingerbeschermers.

1.10 Optische instrumenten:

Gewone brillen, schietbrillen of zonnebrillen mogen indien nodig gebruikt worden voor zover ze zijn voorzien van dezelfde glazen als de schutter gewoonlijk gebruikt, en niet uitgerust werden met lenzen, glazen of dergelijk met een microgat of merktekens die het mikken vergemakkelijken.

1.11 Toebehoren:

Verder worden toegelaten: boogsteunen, pijlkokers, kwasten en merktekens voor de voeten.

1.12 Kledij:

Het dragen van eenvormige clubkledij voor het deelnemen aan officiele wedstrijden is wenselijk. Voor out- en indoorwedstrijden: lange broek (ev. Rok of Kleed voor de dames). Bloes of trui in de clubkleur al dan niet voorzien van het clubembleem. Sportschoeisel voor indoorwedstrijden in sportzalen. Bij ongunstige weersomstandigheden (koude ,regen , wind,... .) mag deze kledij aangepast en aangevuld worden met de nodige beschermende kledingstukken (vesten, mantel, laarzen,... .) Bij extreme temperaturen is het de schutter toegestaan: het dragen van een kniebroek (3/4 broek)T-shirt of polo in de clubkleur al dan niet voorzien van het clubembleem. In alle omstandigheden is, voor alle klassen, het schieten in onderlijfje, singlet, ontbloot bovenlijf ten strengste verboden, alsmede alle andere kledingstukken die de schouders niet bedekken. Voor de Dames is het verboden om aan te treden in een topje of een ander kledingstuk dat de schouders niet bedekt. Bij overtreding wordt de betrokken deelnemer onherroepelijk uitgesloten.

1.13 Liggende wippen:

De federatie stelt voor alle officiele federale wedstrijden/schietingen en kampioenschappen eenvormigewippen ter beschikking van de organisatoren. (clubs, sectoren en/of provincieraden)

 • De wippen dienen van degelijke kwaliteit en in goede staat te zijn voor het begin van de wedstrijden/schietingen of kampioenschappen. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het afhalen en terugbrengen van de wippen. Het onderhoud en terug in orde stellen van de gebruikte wippen dient te gebeuren door de materiaalmeester. Eventuele kosten die voortvloeien uit transport of dergelijke zijn eveneens ten laste van de ontlener of de gebruiker.
 • De wippen dienen voorzien te zijn van een degelijke bescherming (rubberbanden) om het breken van de pijlen zo gering mogelijk te houden of te voorkomen.
 • Achter de wip dient een pijlopvangnet of een bescherming geplaatst te worden om de pijlen op te vangen, zonder dat deze kunnen beschadigd worden.
 • Federale wippen bestaan uit :
  • een geheel met 30 + 1 hoofdspil + 2 zijspillen.
  • wat de hoogte betreft dient gestreefd naar een eenvormige plaatsing
  • Hoogte topspil 1,30 meter, gemeten vanaf de geplaatste hoofdvogel, loodrecht naar beneden en horizontaal met de schietlijn.
  • Hoogte zijspillen : 1,20 meter .
  • Hoogte onderste lat : 90 cm.

Kleine afwijkingen worden toegestaan door de leden van het technisch directiecomite, de Raad van Bestuur, sector- en/of provincieraad B.N.F.L.W. / V.B.F.l.w. naargelang de omstandigheden en mogelijkheden.

1.14 Vogels en panaches:

Fig.: 2 Detail v/d vogel

^ Naar Inhoudstafel ^

2 Algemene opmerkingen:

2.1 Veranderingen materiaal gedurende de wedstrijd:

Elke verandering aan het materiaal en uitrusting gedurende het verloop van de wedstrijd dient voorgelegd aan de scheidsrecht(s)ter(s), eventueel via de wipcommissaris(sen).

Bij het niet mededelen van veranderingen, of bij bedrieglijke veranderingen wordt de schutter definitief uitgesloten zowel individueel als in ploegverband. De geschoten punten individueel en in ploegverband worden geschrapt, en de schutter en de volledige ploeg wordt gedeclasseerd.

Besluit: bij breuk of vervanging van het gebruikt materiaal : verwittig steeds de verantwoordelijke scheidsrechter(s) of wipcommissarissen.

Alle onvoorziene gevallen wat betreft materiaal en uitrusting worden door het inrichtend comite en haar scheidsrechters onderzocht en beslecht. Hun momentele beslissing is definitief. Hiervan zal een verslag aan de plaatselijke sector- provincieraad (technische commissie) die het op haar beurt onderzoekt en overmaakt aan het technisch directiecomite BNFlw/VBFlw die het probleem met de nodige adviezen voorziet en voorlegt aan de Raad van Bestuur BNFLW /VBFlw.

2.2 Klassering van nieuwe materialen en uitrusting:

Alle nieuw in de handel gebrachte materialen en uitrustingen dienen eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het technisch directiecomite BNFLW / VBFlw welke uiteindelijk beslist na samenspraak met de EULW technische commissie, over het al of niet reglementair zijn van de voorgelegde voorwerpen. Alle beslissingen zullen het voorwerp uitmaken van publicatie in het federaal tijdschrift.

2.3 Aanpassingen en / of vervanging van de wippen gedurende de wedstrijd

Enkel en alleen de scheidsrechter is bij machte, herstellingen, wijzigingen en /of verplaatsingen toe te passen aan de wippen, en dit op elk moment, indien nodig, gedurende de wedstrijd.

Bij twijfel zal de hoofdscheidsrechter de beslissing nemen.
Deze beslissing is niet aanvechtbaar.

^ Naar Inhoudstafel ^

3 Open categorie - schieten zonder vizier:

De deelnemers aan officiele wedstrijden en kampioenschappen mogen zich slechts aanbieden met materiaal en uitrusting dat beantwoordt aan volgende bepalingen:

3.1 Boog:

Gelijk welk type is toegelaten op voorwaarde dat deze beantwoordt aan het principe en de ideeen die men stelt over een boog bestemd voor het schieten op liggende wip. Namelijk een instrument bestaande uit: een handgreep en middenstuk en twee (2) buigzame armen. De boog dient gebruikt te worden door het plaatsen van een hand op de handgreep terwijl met de vingers van de andere hand de koord (pees) wordt aangetrokken, gehouden en gelost.

3.1.1 Boogvenster:

Het boogvenster (kader) moet volledig vrij zijn, geen enkel merkteken is toegelaten (o.a. vijzen, klikker, klevers, allerhande merktekens die het vizieren mogelijk maken zijn verboden

3.2 Koord:

Mag enkel voorzien zijn van een trensing of knoop om de pijl te kepen. Mikoogje (piepsite) en kisser (mondstukje) niet toegelaten.

3.3 Pijlsteun:

Een loper en drukpunt is toegestaan, indien deze in originele toestand werden opgeplaatst. (de pijloplegger en het drukpunt mag geen toegevoegde uitsteeksels bevatten).

3.4 Treklengte controlemiddel

Zie punt 3.1.1. Boogvenster

3.5 Tijdsklikker

Een mechanische tijdslimietklikker is toegestaan enkel indien deze onder het boogvenster (kader) geplaatst is.

3.6 Vizier:

Zie algemene bepaling vizier. (1.6)

3.7 Stabilisatoren:

Zie algemene bepaling stabilisatoren. (1.7)

3.8 Pijlen:

Zie algemene bepaling pijlen. (1.8)

Opm.:Het is verboden om merktekens of inkervingen aan te brengen op de pijlbout.

3.9 Bescherming:

Zie algemene bepaling bescherming. (1.9)

3.10 Optische instrumenten:

Zie algemene bepaling optische instrumenten. (1.10)

3.11 Toebehoren:

Zie algemene bepaling toebehoren. (1.11)

3.12 Kledij:

Zie algemene bepaling kledij. (1.12)

3.13 Liggende wippen:

Zie algemene bepaling liggende wippen. (1.13)

3.14 Vogels en panaches:

Zie algemene bepaling vogels en panaches. (1.14)

3.15 Schietafstand:

De schietafstand bedraagt bij het schieten zonder vizier 17 meter tot max. 17 meter 50.

De afstand wordt gemeten vanaf het uiteinde van de hoofdspil tot aan de schietlijn. De schutter schiet met beide voeten achter de eerste lijn namelijk 17 meter.

3.16 Algemene opmerkingen:

Zie algemene bepaling opmerkingen. (2)

3.17 Klassering van nieuwe materialen:

Zie algemene bepaling klassering van nieuwe materialen. (2.2)

^ Naar Inhoudstafel ^

4 Open categorie - blankboogschieten:

De deelnemers aan officiele wedstrijden en kampioenschappen mogen zich slechts aanbieden met materiaal en uitrusting dat beantwoordt aan volgende bepalingen:

In principe is bij het blankboogschieten geen enkel hulpmiddel toegelaten welke het de schutter mogelijk maakt te viseren en zijn boog te stabiliseren bij het aantrekken, het houden, het mikken en het lossen.

4.1 Boog:

Onderstaand type is toegelaten op voorwaarde dat deze beantwoordt aan het principe en de ideeen die men stelt over een blankboog bestemd voor het schieten op liggende wip.

(types: long-bow, Bare-bow, recurve en rechte boog)

Zijnde: een instrument bestaande uit : een handgreep ,een middenstuk en twee (2) buigzame armen. De boog dient gebruikt te worden door het plaatsen van een hand op de handgreep terwijl met de vingers van de andere hand de koord (pees) wordt aangetrokken, gehouden en gelost.

Op de werparmen en de handgreep mogen geen merktekens, vlekken verhogingen of inkervingen die het richten en mikken mogelijk maken, aangebracht zijn. De binnenkant van de bovenste werparm mag niet voorzien zijn van een fabricatieteken.

4.2 De koord:

 • Deze mag vervaardigd zijn uit een onbepaald aantal draden van welke samenstelling ook.
 • In het midden mag de koord voorzien worden van een trenzing om de vingers te plaatsen.
 • Het keeppunt mag gefixeerd worden met een of meerdere knopen.
 • Kisser(s) en mikhulpmiddel(len) , mikoogje(s) of merkteken(s) allerhande zijn niet toegelaten.

4.3 Pijlsteun:

Een pijloplegger welke deel uitmaakt van de boog (niet regelbaar of verstelbaar) is toegelaten.

4.3.1 Drukpunt:

Regelbaar drukpunt niet toegelaten.

4.4 Treklengte controlemiddel(len):

Niet toegelaten.

4.5 Tijdsklikker:

Een tijdsklikker in gelijk welke vorm is niet toegelaten.

4.6 Vizier:

geen enkel hulpmiddel is toegelaten.

4.7 Stabilisatoren:

bij het blankboogschieten is het aanbrengen van stabilisatoren op de boog niet toegelaten.

4.8 Pijlen:

 • Elk type pijl is toegelaten voor zover deze beantwoordt aan de principes en specificaties van het woord “pijl” zoals zij worden voorzien voor liggend wipschieten.
 • Een pijl bestaat uit een keep, een schacht, een bout, de bevedering en eventueel een versiering.
 • De pijlbouten mogen niet voorzien zijn van ijzeren plaatjes, ringen of uitsteeksels.
 • Alle bouten zijn toegelaten tot 30 mm doormeter, max. drie trappen met een verval van 10mm.
 • Het is verboden om merktekens of inkervingen aan te brengen op de pijlbout.
 • Op de pijlbuis mag geen enkele ring bevestigd worden.

4.9 Bescherming:

Zij mag bestaan uit een vingerling, een schiethandschoen of diverse andere vingerbekleedsels om de koord te trekken, te houden en te lossen.

Zij moeten glad zijn en mogen niet voorzien zijn van een middel om de koord te trekken, te houden of te lossen (uitz. voor gehandicapten).

Om het klemmen van de pijl te voorkomen mag een vingerspreider aangewend worden.

De booghand mag voorzien worden van een gewone handschoen, een mof, een want of een analoge bescherming.

Verder worden toegelaten : armbeschermers, borstbeschermers, pols- en/of vingerbeschermers.

4.10 Optische instrumenten:

Gewone brillen, schietbrillen of zonnebrillen mogen indien nodig gebruikt worden voor zover ze zijn voorzien van dezelfde glazen als de schutter gewoonlijk gebruikt, en niet uitgerust werden met lenzen, glazen of dergelijk met een microgat of merktekens die het mikken vergemakkelijken.

4.11 Toebehoren:

Elke vorm van hulpmiddel en aantekeningen welke het doel hebben het resultaat te verbeteren, zijn niet toegelaten.

4.12 Kledij:

Het dragen van eenvormige clubkledij voor het deelnemen aan officiele wedstrijden is wenselijk. Voor out- in indoorwedstrijden: lange broek (ev. Rok of Kleed voor de dames). Bloes of trui in de clubkleur al dan niet voorzien van het clubembleem. Sportschoeisel voor indoorwedstrijden in sportzalen. Bij ongunstige weersomstandigheden (koude, regen, wind,... .) mag deze kledij aangepast en aangevuld worden met de nodige beschermende kledingstukken (vesten, mantel, laarzen,... ). Bij extreme temperaturen is het de schutter toegestaan: het dragen van een kniebroek (3/4 broek)T-shirt of polo in de clubkleur al dan niet voorzien van het clubembleem. In alle omstandigheden is voor alle klassen het schieten in onderlijfje, singlet, ontbloot bovenlijf ten strengste verboden, alsmede alle andere kledingstukken die de schouders niet bedekken. Voor de Dames is het verboden om aan te treden in een topje of een ander kledingstuk dat de schouders niet bedekt. Bij overtreding wordt de betrokken deelnemer onherroepelijk uitgesloten.

4.13 Liggende wippen:

Zie algemene bepaling liggende wippen. (1.13)

4.14 Vogels en panaches:

Zie algemene bepaling vogels en panaches. (1.14)

4.15 Schietafstand:

De schietafstand bedraagt bij het blankboogschieten 17 meter tot max. 17 meter 50 . De afstand wordt gemeten vanaf het uiteinde van de hoofdspil tot aan de schietlijn. De schutter schiet met beide voeten achter de eerste lijn namelijk 17 meter.

4.16 Algemene opmerkingen:

Zie algemene bepaling opmerkingen. (2.1)

4.17 Klassering van nieuwe materialen:

Zie algemene bepaling klassering van nieuwe materialen. (2.2)

^ Naar Inhoudstafel ^

5 Wedstrijdschema's:

5.1 Individueel:

5.1.1 Miniemen:

 • Proefschot: 1 (een) voor het begin van de wedstrijd.
 • Aanschieten: over 20 ronden op een vol spel met de hoofdvogels naar een max. van 20 punten (alles 1 punt).
 • Bij gelijke stand: kampen over 3 ronden in vol spel, daarna elke ronde af.
 • Schietafstand voor de cat miniemen = verplicht op 12 meter. (Zo wel individueel of in ploegverband. De wipcommissaris zal indien nodig de veiligheid verzekeren.)

5.1.2 Kadetten, juniores, heren A t/m E, dames A t/m E:

 • Proefschot: 1 (een) voor het begin van de wedstrijd
 • Aanschieten: over 20 ronden naar een max. van 20 punten, bijvullen van de vogels 5 af 5 bij
 • Bij gelijke stand: kampen over 3 ronden 5 af 5 bij, daarna elke ronde af.
 • Kampen begint op een vol spel.

5.1.3 Hoge vogels Heren - Dames:

 • Proefschot: 1 (een) voor het begin van de wedstrijd.
 • Aanschieten: over 20 ronden naar een max. van 47 punten. Hoofdvogel = 3 - zijvogels = 2 punten.

 • Verplichte volgorde: 1 hoofdvogel, 2 naar keuze zijvogel links of rechts, 3 na het schieten van het volledig spel wordt de cyclus in dezelfde volgorde herbegonnen.
 • Bij gelijke stand: kampen over 3 ronden op de hoofdvogel, daarna elke ronde af.

Ophalen van de pijlen / terugplaatsing geschoten vogel. Bij het afschieten van de hoofdvogel heeft de schutter de verplichting alle pijlen op te halen, en de geschoten vogel dient terug geplaatst te worden door de scheidsrechter of administratieve medewerker..

5.1.4 Open categorie - schieten zonder vizier:

 • Proefschot: 1(een) voor het begin van de wedstrijd
 • Aanschieten: over 20 ronden naar een max. van 20 punten, bijvullenvan de vogels 5 af 5 bij
 • Bij gelijke stand: kampen over 3 ronden 5 af 5 bij, daarna elke ronde af.

5.1.5 Open categorie - blankboog:

 • Proefschot: 1(een) voor het begin van de wedstrijd
 • Aanschieten: over 20 ronden naar een max. van 20 punten, bijvullen van de vogels 5 af 5 bij
 • Bij gelijke stand: kampen over 3 ronden 5 af 5 bij, daarna elke ronde af.
 • Kampen begint op een vol spel.
Organisatie afkampingen:

Indien het nodig mocht blijken en rekening houdend met het uurschema, zullen alle individuele categorieen hun afkamping doen op 2, door het Technisch Dir. Comite voorziene wippen.Bij deze zal geen proefschot worden voorzien voor het begin van de afkamping.

Afkamping individueel: bij de afkamping individueel dient er per reeks, steeds gestart te worden op een volle wip. Bijvullen van de wip, 5 af 5 bij tot er een of meerdere winnaars gekend zijn.

De afkamping gaat door onder leiding van een scheidsrechter en een hoofdscheidsrechter.

5.1.6 Koning der koningen / koningin der koninginnen:

 • Enkel de koningen en koninginnen van het lopend schuttersjaar worden toegelaten als deelnemer.
 • Proefschot: 1 (een) voor het begin van de wedstrijd.
 • Aanschieten: 20 ronden op de hoofdvogel
 • Bij gelijke stand: kampen op de hoofdvogel, over 3 ronden, daarna elke ronde af.
 • Ophalen van de pijlen / terugplaatsing geschoten vogel. Bij het afschieten van de hoofdvogel wordt de schutter verplicht alle pijlen op te halen en de geschoten vogel dient terug geplaatst te worden door de scheidsrechter en/of administratieve medewerker.

  De deelnemers dienen: bij alle individuele categorieën over minimum TWEE pijlen aan de SCHIETLIJN te beschikken. De scheidsrechter / wipverantwoordelijke dient de verplichting op te leggen om deze daadwerkelijk te gebruiken.

  Wijzigingen aan het wedstrijdschema blijven voorbehouden en zullen bij deze vooraf worden medegedeeld aan alle sectorbesturen bij de verspreiding van het definitieve programma.

5.1.7 VBFlw - Jeugdkampioenschap

  Wie kan deelnemen?

  Alle aangesloten leden van de categorie miniem en kadet en junior, worden zonder kwalificatie in de schoot van de sector en/of provincie toegelaten als deelnemer.

 • Miniemen (splitsing jongens en meisjes)
 • Kadetten (splitsing jongens en meisjes)
 • Juniors (splitsing jongens en meisjes)

Wedstrijdverloop

Deel 1 - Individuele reeksen

Drie reeksen van 10 schot, met 1 proefschot voor het begin van de wedstrijd.

 • Miniemen: Altijd naar een vol spel (vogel af, terug opgeplaatst)
 • Kadetten: Bijvullen van de vogels, 5 af 5 bij.
 • Juniors: Bijvullen van de vogels, 5 af 5 bij.

Afkampen

Over drie ronden daarna elke ronde af . GEEN PROEFSCHOT !!!

 • Beginnen van de afkamping, steeds op een vol spel
 • Miniemen: blijft vol spel, tot plaatsen 1 – 2 en 3 bekend zijn.
 • Kadetten, Juniors: bijvullen van de vogels, 5 af 5 bij, tot plaatsen 1, 2, en 3 bekend zijn.

Deel 2 - Prins en Prinses en Young Masters

Prins(es) Miniem

 • Géén splitsing jongens en meisjes
 • 1 proefschot, daarna 10 schot op een vol spel

Afkampen

Géén proefschot, op vol spel over drie ronden, daarna elke ronde af tot plaatsen 1- 2 en 3 gekend zijn.

Prins(es) Kadet

 • Géén splitsing jongens en meisjes
 • 1 proefschot, daarna 10 schot, invullen na afschieten van de vijfde vogel.

Afkampen

Géén proefschot, beginnen op een volle wip, over drie ronden, daarna elke ronde af. Invullen na het afschieten van de vijfde vogel tot plaatsen 1- 2 en 3 gekend zijn.

Young Masters

 • Enkel voor de categorie juniors
 • Géén splitsing jongens en meisjes
 • Verplicht 2 pijlen te gebruiken
 • 1 proefschot, voor het begin van de wedstrijd.

Verloop wedstrijd

 • Twee schot naar de onderste lat
 • Twee schot naar de middelste lat
 • Twee schot naar de bovenste lat
 • Twee schot naar de zijvogels
 • Twee schot naar de hoofdvogel
 • Naar een maximum van 10 punten.

  Lat per lat wordt gezet (eerst onderlat, dan middenlat, enz.

  Invullen na elke schutter, met uitzondering van de hoofdvogel (af terug op)

Afkampen Young Masters

Zoals bij de categorie “juniors”, starten op een volle wip over drie ronden daarna elke ronde af. Invullen telkens er vijf vogels afgeschoten zijn tot de plaatsen 1- 2 en 3 gekend zijn.

5.2 Per ploeg:

Samenstelling van de ploeg: De ploeg dient te bestaan uit 6 leden+ 3 reserves, jeugdleden mogen aantreden in de ploegen vanaf de categorie Kadet. (Vanaf2012) De samenstelling van de ploegen is identiek voor het Provinciaal en het Nationaal kampioenschap. (d.w.z. dezelfde 9 deelnemers)

 • Per ploeg wordt geschoten op 1 wip.
 • De wedstrijd verloopt over 2x10 ronden naar 2 x 500 punten.
 • De punten van beide reeksen worden samengeteld = tot.1000ptn.
 • Proefschot: 1 (een) voor het begin van de wedstrijd.
 • Maximum resultaat per reeks is 500 ptn, niet geschoten pijlen kunnen niet worden overgedragen naar de volgende reeks.
 • Elke schutter schiet met 1 pijl.
 • Max. toegelaten wedstrijdtijd: 45' inclusief het proefschot.
 • De pijlen dienen geraapt te worden door een pijlraper al of niet deelnemer van de ploeg.
 • De afgeschoten vogels worden niet terug op de wip geplaatst. Dubbel geschoten vogels tellen voor de punten volgens hun waarde.
 • Puntentelling: top 70 - zijvogels 40 - spel: 10 rode vogels 20 punten - 10 groene vogels 10 punten - 10 witte vogels elk 5 punten.
 • Bij eventueel voortijdig leegschieten van de wip wordt de ploeg die in het minste aantal beurten de 1000 punten heeft geschoten, als winnaar genoteerd.
 • Bij gelijke stand onder de 1000-punten wordt er altijd afgekampt.
 • Bij eventuele gelijke stand: wordt er afgekampt over 1 ronde, daarna elke ronde af tot er een winnaar gekend is. Men dient steeds na iedere ronde de wip volledig in te vullen!
 • Terugplaatsen van de vogels: na controle van de uitslag dienen de vogels teruggeplaatst te worden door de ploegleden na toelating en onder controle van de scheidsrechter en/of administratief medewerker.

Opmerking

Iedere winnaar dient persoonlijk aanwezig te zijn om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen. Dit voor zowel het federaal kampioenschap of alle door de federatie ingerichte wedstrijden

5.3 Leeftijdscategorieen:

Categorie 2012 2013 2014
vantot vantot vantot
Miniemen 20012004 20022005 20032006
Kadetten 19982000 19992001 20002002
Juniors 19941997 19951998 19961999
A 19761993 19771994 19781995
B 19661975 19671976 19681977
C 19561965 19571966 19581967
D 19461955 19471956 19481957
E 1945 1946 1947
Prins Miniem 19982000 19992001 20002002
Prins Kadet 19982000 19992001 20002002
Koning(in) 1997 1998 1999
Hoge Vogels 1993 1994 1995
Zonder Vizier 1993 1994 1995
Blankboog 1993 1994 1995

5.4 DEELNAME JEUGDSCHUTTER (miniem, kadet, junior) aan:

5.4.1 BNFLW - VBFLW NATIONAAL KAMPIOENSCHAP

 • Een jeugdschutter kan niet deelnemen in cat. A-B-C-D-E Heren / Dames.
 • Een jeugdschutter kan niet deelnemen in cat. Hoge Vogels Heren/Dames.
 • Een jeugdschutter kan niet deelnemen in cat. Blankboog of Zonder Vizier.
 • Een jeugdschutter (junior) kan wel deelnemen in cat. Koning of Koningin indien hij koning of koningin bij zijn/haar club is van het lopend schuttersjaar en geselecteerd is tijdens het sectorkampioenschap ( Plaats 1- 2 of 3)>(zie leeftijdscategorieën). Miniemen en Kadetten treden aan voor de Prinsen titel.

5.4.2 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP

 • Een jeugdschutter kan enkel deelnemen in zijn cat. (miniemen- kadetten- junior).
 • Een jeugdschutter (junior) kan deelnemen in cat. Koning of Koningin indien hij koning of koningin bij zijn / haar club is van het lopend schuttersjaar en geselecteerd is tijdens het sectorkampioenschap ( Plaats 1- 2 of 3)>(zie leeftijdscategorieën). Miniemen en Kadetten treden aan voor de Prinsen titel.
 • Een jeugdschutter (kadet en junior) kan deelnemen bij de ploegen ( clubploegen - intersectorale ploeg- of blankboogploeg van zijn/haar sector).
 • Een jeugdschutter kan niet deelnemen in cat. A-B-C-D-E Heren / Dames.
 • Een jeugdschutter kan niet deelnemen in cat. Hoge Vogels Heren/Dames.
 • Een jeugdschutter kan niet deelnemen in cat. Blankboog of Zonder Vizier.

5.5 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN.

De, papieren of digitale, inschrijvingsformulieren worden tijdig aan de secretariaten bezorgd door de verantwoordelijke van het administratief secretariaat. Alle inschrijvingsformulieren, Provinciaal en Nationaal, dienen tijdig en correct ingevuld teruggestuurd naar het administratief secretariaat:adm.secretariaat@vbflw.be

5.5.1 Uiterste inschrijvingsdatum:

voor 15 juli van het lopend werkjaar.

5.5.2 Individuele Jeugdreeksen:

zie leeftijdscategoriën p.15

Provinciaal: De deelname van de jeugdschutters (individueel) wordt bepaald door de respectievelijke provinciebesturen. (alle jeugdschutters of enkel 1,2,3)

Nationaal: GEEN, uitgezonderd → zie leeftijdscategorieën p.15

5.6 Vervangingen.

Bij de individuele titels is het niet mogelijk ingeschreven deelnemers te vervangen door een andere, d.w.z. Indien een bepaalde deelnemer niet kan aantreden op 1 van beide wedstrijden, kan deze niet vervangen worden door een andere, maar dient deze plaats open te blijven. Op beide inschrijvingsformulieren dienen de namen identiek te zijn, het is niet mogelijk om, op Provinciaal, deelnemer bv. A, B, C, in te schrijven en voor Nationaal deelnemer A, C, D.

^ Naar Inhoudstafel ^

6 Bevoegdheden:

De scheidsrechters zijn bevoegd, in de door het reglement voorziene gevallen, het schieten te onderbreken o.a. vrijwaren van de veiligheid, breuk van materiaal van de schutters of wip enz.

Zij zijn ook bevoegd, na ev. gemeenschappelijk overleg met de organisatoren in buitengewone omstandigheden te beslissen.

Zij voeren hun taak uit tijdens de wedstrijd(en) in de voorziene speciale scheidsrechterskledij (kenteken + badge).

Alle betwistingen dienen onmiddellijk gemeld en genoteerd te worden. Na het afsluiten van de optekenbladen zal geen enkele klacht nog worden aanvaard, tenzij de betwisting gaat over een beslissing van de scheidsrechter(s).

De door de VBFLW aangeduide scheidsrechter(s) hebben het recht tijdens,voor en na een door hen geleide wedstrijd(en) onmiddellijk sancties uit te spreken:

 • bij flagrante overtreding der sportregels.
 • bij inbreuk tegen het reglement van inwendige orde en sportiviteit.
 • bij dronkenschap, wangedrag,handtastelijkheden en ongeregeldheden.
 • bij het opzettelijk doen uitlopen van het tijdsschema tijdens de wedstrijd of kamping:
  1. Door toedoen van herhaaldelijk op en afspannen v/d boog.
  2. Wachten op een schutter van een sector en/of dergelijke.
  3. Het weigeren verder te schieten om redenen van: het bijvullen of pijlen rapen op de naast liggende wippen.
  4. Het weigeren te schieten met de reserve pijl.

Er moet echter een geschreven verslag worden opgesteld onafhankelijk van het voorziene scheidsrechtersverslag.

Alle onvoorziene feiten en voorvallen die niet opgenomen zijn in de bestaande statuten en reglementen zullen door de technische commissie en/of scheidsrechters behandeld worden en in alle eer en geweten worden beslecht. Hun momentele beslissing is definitief.

^ Naar Inhoudstafel ^

7 Sancties:

7.1 Kleine opmerkingen:

Voor het begin van de wedstrijd: gevolg: geen onmiddellijke uitsluiting. De schutter dient zich binnen de 10 minuten na de vaststelling met het in orde gebracht materiaal aan te melden bij de scheidsrechter(s).

 • Tussenafstand van de stabilisatoren (spine) + 2 cm
 • Lengte vizierstang tot + 2 cm
 • Diameter mikoogje tot + 2 mm
 • Diameter bouten tot + 2 mm
 • Diameter aftrekring voor klikker tot 0,5 mm

Opmerking: bij niet aanbieding = declassering

7.2 Grote opmerkingen:

Gebreken: groter dan deze vermeld in 7.1 en alle vaststellingen niet conform met het schietreglement.

Gevolg: onmiddellijke uitsluiting!

7.2.1 Bij het OPZETTELIJK doen uitlopen van het tijdsschema.

Sanctie:
 1. Een verwittiging: max. 1 maal af te spannen van de boog per schietbeurt.
 2. Bij weigering of herhaling schot ongeldig en de verplichting opleggen aan de volgende schutter(s) om verder te schieten.

  Maximaal 3 maal per reeks.

 3. Bij het niet tijdig aanwezig zijn van een schutter aan de schietlijn zal de scheidsrechter / wipcommissaris 3 x de naam van de afwezige schutter afroepen. Wanneer de schutter niet komt opdagen, verliest deze zijn (haar)schot en zal de scheidsrechter / wipcommissaris overgaan tot het afroepen van de volgende schutter enz.
 4. Uitzondering: sector - federatiemedewerker of deelnemer die deel uitmaakt van de logistieke, administratieve organisatie.

 5. De verplichting opleggen om verder te schieten, bij weigering zal de schutter(s) zijn (haar) beurt(en) verliezen.
 6. De verplichting opleggen om met de reserve pijl te schieten, bij weigering zal de schutter(s) zijn (haar) beurt(en) verliezen.

Bij twijfel of discussies zal de scheidsrechter / administratief medewerker de hoofdscheidsrechter van dienst raadplegen.

7.3 Verandering van het materiaal gedurende de wedstrijd:

Elke verandering aan het materiaal en uitrusting gedurende het verloop van de wedstrijd dient voorgelegd aan de scheidsrechter ev. via de wipcommissaris en/of schrijver. Bij het niet naleven van deze regel of bij bedrieglijke veranderingen aan het materiaal, wordt de schutter definitief uitgesloten zowel individueel als in ploegverband.

^ Naar Inhoudstafel ^

8 BNFLW / VBFlw Bekerwedstrijden

VBFlw Beker van Vlaanderen "Individueel"

8.1 Deelnemingsvoorwaarden:

Elke handboogschutter mag, indien hij aangesloten is bij een club of vereniging, lid van de BNFLW/VBFlw en in het bezit van een geldige lidkaart slechts eenmaal deelnemen aan een wedstrijd onder de clubnaam waar hij regelmatig bij aantreedt.

8.1.1 Startgeld:

Het startgeld bedraagt :

 • Cat: Dames - Heren/seniors - Juniores 10,00 euro
 • Jeugd: Miniemen & Kadetten 5,00 euro.
 • Open categorie: Schieten zonder vizier: idem.

8.1.2 Deelnemersaantal:

Het deelnemersaantal is onbeperkt.

De inschrijvingen dienen samen met het verschuldigde startgeld(en) ten laatste 4 weken voor de geplande wedstrijd ter beschikking te zijn van de inrichters.

Er worden geen nameldingen aanvaard !

8.2 Wedstrijdverloop:

Deze wedstrijden dienen wat betreft het gebruikte materiaal en uitrusting te verlopen volgens de schietreglementen BNFLW / VBFlw.

Doorlopende controle gebeurt door het Technisch Directiecomite en de scheidsrechters.

Eventuele misbruiken zullen onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

Het is de schutters tijdens iedere wedstrijd niet toegestaan:

 1. Het plaatsen van glazen of flesjes op de tafel van de wipverantwoordelijke.
 2. Hun boog voor de schietlijn te plaatsen.
 3. Opm.: uitzondering van de dienstdoende scheidsrechter / wipcommissaris.

8.3 Wedstrijdschema:

 • Proefschieten: toegelaten tot een half uur voor de wedstrijd. (geen proefschot meer voor aanvang van de wedstrijd)
 • Aanvang van de wedstrijd: de wedstrijd gaat van start op het door de technische directie geplande tijdstip zoals vermeld in het tijdschrift of strooifolder.
 • Elke deelnemer krijgt 24 beurten.
 • Men schiet op de kleuren van het 500 puntensysteem (rode, groene en witte vogels met blok nr. 3)
 • Men schiet op nummer met ongeveer 25 à 30 schutters per wip. Uitzondering de scheidsrechters / wipcommissarissen schieten hun schot op hun wip.
 • Bijvullen geldig voor alle categorieen: telkens er 5 vogels afgeschoten zijn. Tijdens het bijvullen van de vogels dient men er op toe te zien dat alle vogels vast staan!
 • Het ophalen van de pijlen: dient te gebeuren telkens er vogels dienen terug ingevuld te worden en dit door de deelnemer welke de laatste vogel(s) heeft afgeschoten. Bij weigering wordt deze onmiddellijk uitgesloten tot verdere deelname. Indien er geen pijlen voor handen zijn is het de laatste schutter die geschoten heeft die de pijlen raapt. Uitgezonderd de schutterscategorie miniemen, categorie E en minder validen.
 • Per beurt kan men maar een (1) punt schieten ongeacht hoeveel of welke vogels men schiet (alle kleuren en vogels hebben 1 maal geldwaarde)
 • Dubbel of meerdubbele geschoten vogels tellen alleen voor de geldwaarde.
 • Los / platgeschoten vogels: Het is de scheidsrechter / wipcommissaris toegelaten bij, zichtbaar, losgeschoten of platgeschoten vogels, deze onmiddellijk terug vast te zetten. Wanneer echter door omstandigheden het voor de scheidsrechter of wipcommissaris niet zichtbaar was, en er toch een vogel(s) van de wip valt, zal het punt toegekend worden.
 • Gelijke eindstand: Bij een eventuele gelijke eindstand zal er afgekampt worden over 3 ronden, daarna iedere ronde af.
 • Iedere schutter dient onmiddellijk bij elk raak schot na te zien of zijn (haar) punt is genoteerd. Achteraf is geen verhaal mogelijk.
 • De schutter(ster) die de meeste aantal vogels schiet in zijn (haar) categorie wint de VBFlw / Beker van Vlaanderen.

8.4 Prijzen:

 • Prijzen (bekers, trofeeen en/of natura) worden geschonken door de inrichters en zullen tijdig meegedeeld worden in het federatie tijdschrift. Voor de berekening van de geldwaarde deelt men de som van de startgelden verminderd met het prijzengeld en/of (e.v. verminderd met een kleine bijdrage voor de administratie en organisatiekosten) door het aantal geschoten vogels op het einde van de wedstrijd.
 • Opm.: Het puntengeld zal pas uitbetaald worden na de prijsuitreiking en het slotwoord van de voorzitter.

 • Iedere winnaar dient persoonlijk aanwezig te zijn om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen. Dit voor zowel het federaal kampioenschap of alle door de federatie ingerichte wedstrijden.
 • Elke betwisting wordt ter plaatse geregeld door de leden van de Technische Directie en / of het organisatie comite.

Wijzigingen aan het wedstrijdschema blijven voorbehouden en zullen bij deze, vooraf worden medegedeeld aan alle sectorbesturen bij de verspreiding van het definitief programma.

^ Naar Inhoudstafel ^

Bijlagen:

Bijlage 1: Schema 500-puntensysteem

Bijlage 2: Schema boog, vizier, stabilisatoren

^ Naar Inhoudstafel ^

9 Bondsdokter

Aanstelling van de federale bondsdokter met officiele bevoegdheid:

Dr. Chris Goossens
Barones Ludwina de Borrekenslaan 85
2630 Aartselaar

Tel.: 03/887 25 01
E-mail: Chris.goossens@edpnet.be

Aanvragen tot het bekomen van een uitzondering, vrijstelling en/of toelating tot het gebruik van een of ander extra hulpmiddel welke niet voorzien is in het huidig VBFlw sportreglement (materiaal en uitrusting, schiettechniek) wegens een lichamelijke, fysieke of andere handicap of beperking dient te gebeuren volgens de volgende procedure.

 1. Schriftelijke aanvraag te richten aan het "Federaal technisch secretariaat":
 2. Remi De Brauwer
  Halven Akker 11
  9230 Wetteren

  tel.: 09 / 368 14 80 - GSM 496 / 34 51 79
  e-mail: remidebrauwer@telenet.be

 3. Telefonisch en/of schriftelijke contactname met de bondsdokter met opgave van het gestelde probleem en toevoeging van de reeds beschikbare medische documenten of dossier(s) ev. Afspraak tot het bekomen van een consultatie.
 4. Het ontvangen medisch attest van de bondsdokter onverwijld overmaken aan het VBFlw technisch secretariaat.
 5. Ontvankelijkheidverklaring vanwege het technisch directiecomite en afgifte van een schriftelijke vergunning.

NB. De bovenvermelde dokter heeft als enige de bevoegdheid om de gevraagde medische attesten af te leveren. De eventuele kosten voor het bezoek en/of consultatie bij de bondsdokter zijn steeds ten laste van de aanvrager.

^ Naar Inhoudstafel ^